Algemeen
------------------------------
Diensten
------------------------------
Manier van werken
------------------------------
Kwaliteit
------------------------------
Kosten
------------------------------
Bereikbaarheid
   

Manier van werken


Wij proberen steeds om ons positief te onderscheiden.

We gaan vlot in op (dringende) vragen, soms verwijzen we u.
Naar cliënten toe vinden we respect, integer en ethisch zuiver handelen, belangrijke uitgangspunten. Bij onderzoeken benadrukken we het goede, het positieve in mensen. Vanuit een holistisch mensbeeld zijn de beproefde methodieken aangepast en gericht op persoonlijk resultaat.

 

In vergelijking met andere bureaus leggen we bij onderzoeken/tests een sterke nadruk op persoonlijkheid en de ontwikkeling hiervan. De testgegevens staan op zich niet centraal, maar worden gezien als hulpmiddel om tot conclusies te komen.
  Contact
---------------------------
Spoor@home.nl
073-6567283 Esscheweg 88
5262 TX Vught
 

Zeker bij volwassenen gaat het vooral om het gesprek. Hoewel we het verleden niet onbelangrijk vinden, proberen we met name te focussen op het hier en nu. Gewoonlijk lukt het prima om binnen 5 à 10 gesprekken uw vraag te beantwoorden. Belangrijk vinden we het, om in een brede context mee te denken, de vraag achter de vraag te zien, perspectief te bieden. Voor u is het belangrijk om een persoonlijke klik te ervaren. Om deze reden wordt het aantal consulten vooraf niet vastgelegd. Ook mag u vrijblijvend vooraf kennismaken.

Psychologisch Adviesbureau Spoor & Partners Registraties: BIG GZ-pyscholoog NIP beroepskeuze en loopbaanpsycholoog © Copyright 2011