Algemeen
------------------------------
Diensten
------------------------------
Manier van werken
------------------------------
Kwaliteit
------------------------------
Kosten
------------------------------
Bereikbaarheid
    Kwaliteit

Al meer dan 20 jaar beantwoorden we vragen op het gebied van studie, beroep, loopbaan. Vanuit een verre regio krijgen we het merendeel van de opdrachten via mond-tot-mondreclame. Het gaat om tevreden cliënten. Dit is voor beiden een prettige start.

Een kwaliteitsborg kan worden afgeleid uit de volgende kwalificaties:

  • BIG-registratie (nr. 29052100425) als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)
  • Beroepskeuze- en loopbaanpsycholoog NIP (Nederland Instituut voor Psychologen)
  • Inschrijving in het Register van Beroepskeuzeadviseur

Het is juist de nogal unieke combinatie van gezondheidszorgpsycholoog en studie- en loopbaanadviseur die cliënten naar ons bureau leidt.

Als NIP-lid onderschrijven we uiteraard de beroepscode. Cliënten hebben een nadrukkelijk recht op klachten aan te geven (dit hebben we overigens nog nooit meegemaakt). Vaker stellen we ons de vraag hoe we een meerwaarde vorm kunnen geven.

Verder willen we kwaliteit tot uitdrukking brengen door flexibiliteit (ook in afspraken), breed meedenken, inspelen op actuele zaken, rekening houden met persoonlijke wensen.

 
  Contact
---------------------------
Spoor@home.nl
073-6567283 Esscheweg 88
5262 TX Vught
 
   
Psychologisch Adviesbureau Spoor & Partners Registraties: BIG GZ-pyscholoog NIP beroepskeuze en loopbaanpsycholoog © Copyright 2011