Kosten

Volwassenen

Vaak verloopt betaling rechtstreeks via uw ziektekostenverzekering Bij een eerste consult vragen we aan u een verwijzing van de huisarts waarin u vraagt om begeleiding/coaching van een eerstelijnspsycholoog. Verder maken we een kopie van het zorgverzekeringspasje (in verband met het BSN- en klantnummer). Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekering.

In het geval van een (gedeeltelijk) onderzoek vragen we een eigen bijdrage van € 100,00 à € 200,00.

 

 
  Algemeen
------------------------------
Diensten
------------------------------
Manier van werken
------------------------------
Kwaliteit
------------------------------
Kosten
------------------------------
Bereikbaarheid
   


Bedrijven


Normaliter voldoet het bedrijf de kosten per consult. Achteraf
(maandelijks) wordt een nota toegestuurd. De gesprekken vinden in principe tijdens werktijd (kantooruren) plaats.
Uiteraard kan een werkgever erop wijzen dat de werknemer op eigen initiatief en buiten werktijd om, hulp zoekt. In dat geval kan de vergoeding waarschijnlijk via de ziektekostenverzekeraar lopen (dan is verwijzing via de huisarts nodig).

 

  Contact
---------------------------
Spoor@home.nl
073-6567283 Esscheweg 88
5262 TX Vught
 


Middelbare scholieren / studenten

Vanwege lage overheadkosten is een scherpe tariefstelling mogelijk. We concurreren met andere bureaus, instanties. U mag ons hierop aanspreken.

Psychologisch Adviesbureau Spoor & Partners Registraties: BIG GZ-pyscholoog NIP beroepskeuze en loopbaanpsycholoog © Copyright 2011