Algemeen
------------------------------
Diensten
------------------------------
Manier van werken
------------------------------
Kwaliteit
------------------------------
Kosten
------------------------------
Bereikbaarheid
   

Diensten

A. Volwassenen

Een carrière betekent vaak veranderen. Als een blad op een rivier die meandert, maakt u rustige momenten mee, maar ook de stroomversnellingen. Het laatste vraagt om keuzes
maken, beslissingen nemen. De ontwikkelingen binnen een bedrijf of organisatie kunnen aanleiding hiertoe zijn. Maar ook persoonlijke omstandigheden zitten ineens mee of tegen. Het zijn deze situaties, momenten, die vragen om een klankbord, een advies of begeleiding. Het alleen nadenken levert onvoldoende op. U mist wellicht de diepgang of creativiteit. Het steeds weer geconcentreerd zijn op uw eigen vragen of problemen kan een moeilijkheid op zich zijn.

Bij loopbaanvragen doen we na de intake een stukje onderzoek naar met name persoonlijkheid, zoals sterktezwakte analyse. Deze gegevens zijn een hulpmiddel, een handvat voor het verdere gesprek. We denken graag in brede zin met u mee en proberen “iets mee te geven”.

 
  Contact
---------------------------
Spoor@home.nl
073-6567283 Esscheweg 88
5262 TX Vught
 

 

We richten ons op de leeftijdsgroep van ca. 23 tot 75 jaar.

In het begin van het arbeidsproces vragen cliënten zich vaker af: is dit het nu, wil ik dit blijven doen, hoe is mijn perspectief? We helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging en zetten stappen uit, die doorlopen kunnen worden.

Bij personen die al langer werkzaam zijn krijgen we vaker vragen als: hoe kan ik binnen het
werk verdieping, verbreding bereiken (eventueel iets van opleiding, cursus, training)? Hoe
krijg ik meer plezier in het werk? Kan ik nog eens een sprong maken naar iets (geheel)
anders?


Na een intake plannen we gewoonlijk een onderzoek in (meestal een ochtendprogramma), om daarmee beter inzicht te krijgen in interesses, persoonlijkheid, competenties (sterkte-zwakte analyse). Het onderzoeksmateriaal zien we als hulpmiddel om de “diepte” in te kunnen gaan en achteraf de gegevens als uitgangspunt te gebruiken bij het maken van afwegingen. In principe blijven we bij de verdere ontwikkeling betrokken door mee te kijken, te denken over
te nemen stappen, suggesties te doen, mee te zoeken naar een invulling en dergelijke.


Bij (dreigende) burnout brengen we met u de eerste signalen in beeld. Verder: hoe hiermee
om te gaan en preventie.

Privéproblemen kunnen tot gevolg hebben dat u persoonlijk even “ontregeld” bent. Een
professionele gesprekspartner kan u hierbij helpen.

Maar ook vindt u het prettig en goed om eens de balans op te maken. U vindt het heel
gewoon om geregeld naar de tandarts te gaan of lichamelijk onderzoek te laten doen. Passen
professionele gesprekken niet in dezelfde lijn?

B. Bedrijven

Wellicht spreekt het u als werkgever aan om "het goede in de mens" naar boven te halen. Hoe kunnen wij hierin bijdragen:

 • Capaciteitenonderzoek (vaststellen van een bepaald denkniveau)
 • Sociale vaardigheidtrainingen (individueel) zoals assertiviteit, omgaan met agressie

Persoonlijke ontwikkelingsplannen (pop's), wat kunnen wij hierin bijdragen?:

 • Wijzen op mogelijke opleidingen, trainingen
 • Hoe ziet een gezonde levensstijl eruit?
     
 
 
 • Hoe kun je het persoonlijk geluk vergroten?
 • Benutten van potentieel, vergroten van meerwaarde

Onafhankelijk gesprekspartner:

 • Bij individuele vragen
 • Privéproblemen (o.a. relatie)
 • Omgang met medewerkers
 • Verhouding privé – werk
 • De persoonlijke balans opmaken

Hulp bij (dreigende) burnout:

 • Wat zijn de signalen?
 • Hoe hiermee om te gaan?
 • Hoe bereiken we (behouden we) volledige participatie?

  C. Middelbare scholieren / studenten

Voor jongeren komt de school niet altijd op de eerste plaats. En ouders….., die zijn ouderwets. Wat weten zij nou van deze tijd? Dus een goed gesprek, dat is vaak moeilijk.

Concentratie, discipline, planningsgericht werken, het zijn punten waarmee we de opwaartse spiraal bereiken.

Ook vinden we het belangrijk dat de leerling "plezier" heeft in het studeren, geniet van de eigen prestaties.
 
Leerlingen op de middelbare school, vanaf brugklas tot het eindexamen, begeleiden we op meerdere manieren:

 • Studiebegeleiding, waarbij de leerlingen meerdere keren per week (soms elke schooldag) onder begeleiding studeren (krijgen van uitleg, overhoren, planning bekijken, efficiënt werken, inspelen op motivatie);
 • Bijles (individuele les in een bepaald schoolvak, vaak 1 uur per week);
 • Studietraining (leerling blijft thuis studeren, maar krijgt wekelijkse gesprekken over de aanpak);
 • Gerichte training m.b.t. faalangst; sociale vaardigheden; motivatie;
 • Onderzoek m.b.t. studie- en beroepskeuze.
We hebben met het laatste punt allemaal te maken (gehad). Iedereen kan erover meepraten. Lekker gemakkelijk zou je zeggen.

Toch niet:
 • Weet ik op deze leeftijd wat ik echt wil?
 • Waar gaat mijn hart naar uit?
 • Wat kan ik?
 • Wat past er bij mijn persoonlijkheid?
 • Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?
 
 

Een beroepskeuzeonderzoek levert veel op. Het gaat niet alleen om de uitslagen van de verschillende testonderdelen en de inhoud van de gesprekken, maar om de combinatie hiervan. Juist door de verschillende gegevens met elkaar te verbinden, komen we tot genuanceerde uitspraken, conclusies.

De uitgangspunten, criteria voor de keuze kunnen achteraf worden nagelezen in het rapport. Dit laatste wordt meestal met tenminste één van beide ouders erbij besproken.
         
 
 
 
 
Psychologisch Adviesbureau Spoor & Partners Registraties: BIG GZ-pyscholoog NIP beroepskeuze en loopbaanpsycholoog © Copyright 2011